Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

Explorers
21:49
6003 4bbb 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viairmelin irmelin
Explorers
21:47
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Explorers
21:46
Chyba już można iść spać
Dziś pewnie nic się nie zdarzy
Chyba już można się położyć
Marzeń na jutro trzeba namarzyć.
Reposted frombialetulipany bialetulipany viataktopaz taktopaz
Explorers
21:17
8347 895a 500
Explorers
21:16
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę.
— tumblr. takie prawdziwe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
21:16
8304 a90a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Explorers
21:16
Czasem jak wdepniesz w dołek, to kopiesz jeszcze większy
Żyjemy w błędnym kole, które ma swe zakręty.
— Kuban - mała mi
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Explorers
19:47
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viadewdrop dewdrop
Explorers
19:47
9334 8ecf 500
<3
Explorers
19:46
5828 6723
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts viakrolewicz krolewicz
Explorers
19:46
6794 6d0d
Explorers
19:46
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viakrolewicz krolewicz
Explorers
19:43
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakrolewicz krolewicz
Explorers
19:36
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Explorers
19:23
0916 bf60
Explorers
18:20
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakrolewicz krolewicz
Explorers
18:18
4432 3ffa 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viakrolewicz krolewicz
Explorers
18:18
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viathesmajl thesmajl
Explorers
18:18
4397 cf4d 500
Reposted fromshithappenss shithappenss viakrolewicz krolewicz
Explorers
18:17
9990 83c2
Reposted fromowca owca viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl